അക്ഷയ സംരംഭക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓണ്‍ലൈന്‍ പരീക്ഷ 2023 സെപ്റ്റംബര്‍ 13, 14

View all Malappuram District Events
           അക്ഷയ  സംരംഭകരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2020 ല്‍ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ച 24 ലൊക്കേഷനുകളിലേക്കുള്ള  ഓണ്‍ലൈന്‍ പരീക്ഷ 2023 സെപ്റ്റംബര്‍ 13, 14 തീയതികളില്‍ പെരിന്തല്‍മണ്ണ ഗവ. പോളി ടെക്നിക്ക് കോളേജില്‍ വെച്ച് നടക്കുന്നു. 

           അക്ഷയ  സംരംഭകരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2020 ല്‍ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ച 24 ലൊക്കേഷനുകളിലേക്കുള്ള  ഓണ്‍ലൈന്‍ പരീക്ഷ 2023 സെപ്റ്റംബര്‍ 13, 14 തീയതികളില്‍ പെരിന്തല്‍മണ്ണ ഗവ. പോളി ടെക്നിക്ക് കോളേജില്‍ വെച്ച് നടക്കുന്നു. 

ലൊക്കേഷനുകള്‍

ക്രമ നമ്പര്‍

പഞ്ചായത്ത്/മുനിസിപ്പാലിറ്റി പേര്

ലൊക്കേഷന്റെ പേര്

1.

വാഴയൂര്‍

കക്കോവ്

2.

പള്ളിക്കല്‍

കരിപ്പൂര്‍

3.

കൂട്ടിലങ്ങാടി

വള്ളിക്കാപ്പറ്റ

4.

പൊന്മള

പള്ളിയാളില്‍

5.

പെരിന്തല്‍മണ്ണ മുനിസിപ്പാലിറ്റി

പാതാക്കര

6

ഒതുക്കുങ്ങല്‍

കൊളത്തുപ്പറമ്പ്

7.

പൂക്കോട്ടൂര്‍

വെള്ളൂര്‍

8.

പാണ്ടിക്കാട്

വെള്ളുവങ്ങാട്

9.

തിരുന്നാവായ

കാരത്തൂര്‍

10

തിരുന്നാവായ

ചേരൂരാല്‍

11

കോഡൂര്‍

വലിയാട്

12

ഊര്‍ങ്ങാട്ടിരി

മൈത്ര

13.

അമരമ്പലം

ചേലോട്

14

അമരമ്പലം

കവളമുക്കട്ട

15.

കാളികാവ്

അയിലാശ്ശേരി

16

കാളികാവ്

പള്ളിശ്ശേരി

17.

നിലമ്പൂര്‍ മുനിസിപ്പാലിറ്റി

വല്ലപ്പുഴ

18.

നിലമ്പൂര്‍ മുനിസിപ്പാലിറ്റി

കരിമ്പുഴ

19.

വെട്ടത്തൂര്‍

തേലക്കാട്

20

കാലടി

കാലടി

21.

ചീക്കോട്

പള്ളിമുക്ക് കോട്ടമ്മല്‍

22.

ചാലിയാര്‍

കക്കാടംപൊയില്‍

23.

പള്ളിക്കല്‍

പുളിയംപറമ്പ്

24

കരുവാരക്കുണ്ട്

കേരള എസ്റ്റേറ്റ്

 

 

13/09/2023 (Wednesday)

14/09/2023 (Thursday)

Batch 1 - 65 Candidates

Batch 1 - 65 Candidates

Reporting Time: 09:00 AM

Reporting Time: 09:00 AM

Exam Time    : 09:30 AM to 10:30AM

Exam Time    : 09:30 AM to 10:30AM

 

 

Batch 2 - 65 Candidates

Batch 2 - 64 Candidates

Reporting Time: 11:00 AM

Reporting Time: 11:00 AM

Exam Time    : 11:30 AM to 12:30 PM

Exam Time    : 11:30 AM to 12:30 PM

 

 

Batch 3 - 65 Candidates

Batch 3 - 65 Candidates

Reporting Time: 12:30 PM

Reporting Time: 12:30 PM

Exam Time    : 01:00 PM to 02:00PM

Exam Time    : 01:00 PM to 02:00PM

 

 

Batch 4 - 64 Candidates

Batch 4 - 60 Candidates

Reporting Time: 02:45 PM

Reporting Time: 02:45 PM

Exam Time    : 03:00 PM to 04:00 PM

Exam Time    : 03:00 PM to 04:00 PM

 

 

Batch 5 - 65 Candidates

Batch 5 - 64 Candidates

Reporting Time: 04:00 PM

Reporting Time: 04:00 PM

Exam Time    : 04:30PM to 05:30PM

Exam Time    : 04:30PM to 05:30PM

Share:

Tags:


Share your comments below